وبگاه شخصی نورمحمد تربتي نژاد

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟


اطلاعات علمی

نام: نورمحمد
نام خانوادگي: تربتي نژاد
دانشكده: علوم دامی
گروه آموزشي: تغذیه دام و طیور
رتبه علمی: استاد
پست الكترونيك: n_torbatinejad@gau.ac.irتحصیلاترشته/گرایشدانشگاهکشورتاریخ از ... تا
كارشناسيعلوم دامی    
كارشناسي ارشدعلوم دامی-تغذیه دام    
دكتريعلوم دامی- تغذیه دام     عنوان پایان نامه آخرین مدرک تحصیلی


فارسی: ارزشیابی تغذیه ای علف دریایی پوسیدونیا استرالیس
English: Nutritive evaluation of Posidonia australis as a aquatic plant in sheep

مرتبهدانشگاهكشورتاريخ
ازتا
استاد پایه 33 علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ایران 1365 ادامه دارد   تخصص اصلی
1-ارزشیابی مواد خوراکی
2-اکوسیستم دستگاه گوارش دام
3-تغذیه و اکوسیستم دستگاه گوارش دام
4-تغذیه و بازده غذایی
5-کربوهیدراتها و بیو انرژتیکآشنايي با زبانهاي خارجي : انگلیسی


تخصص اصلي :
علوم دامی- تغذیه دام
  بازديد : 19468
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان