وبگاه شخصی نورمحمد تربتي نژاد

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟
آموزشكارشناسي: راهنمای حدود 10 پروژه
كارشناسي ارشد: راهنمای حدود 20 پایان نامه
دكتري: راهنمای حدود 6 پایان نامه


نام دانشجوعنوان رسالهمقطع تحصیلی
محمد مهدی شریفی حسینی تاثیر اندازه ذرات ذرت سیلویی و سطوح چربی مکمل بر خصوصیات هضم در شکمبه گوسفند و عملکرد گاوهای شیرده دکتری 
فرید مسلمی پور آزمایش فرضیه امکان تحریک اشتها و پرخوری در گوسفند به منظور افزایش وزن با استفاده از استروپتوزوسین دکتری 
فریبا فریور تاثیر پودر دانه شنبلیله به عنوان افزودنی خوراکی در جیره بر خصوصیات تخمیر شکمبه، قابلیت هضم، افزایش وزن، رشد پشم، برخی از متابولیتهای خون و خصوصیات تولید مثلی گوسفند دکتری 
عبدالحکیم توغدری ارزیابی تغذیه ای غلات فرآوری شده در جیره های با نشاسته بالا و فیبر بالا در اسب نژاد ترکمن دکتری 
امیر محمد صفایی  دکتری 
اعظم میرحیدری تاثیر افزودن بیوچار در جیره غذایی بر تخمیر شکمبه و عملکرد گوسفندان شیری و پرواری دکتری 
نام دانشگاهكشورشهرتمام وقت يا نيمه وقتتاريخ
ازتا
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ایران گرگان تمام وقت 1374 ادامه دارد 
دانشگاه مازندران ایران گنبد کاووس تمام وقت 1365 1370 


  بازديد : 32834
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان